Belasting op Airbnb huurinkomsten

Belasting op Airbnb huurinkomsten

Airbnb is voor steeds meer woningeigenaren een incidentele of zelfs structurele inkomstenstroom geworden. En met nachtprijzen die op kunnen lopen tot hotelprijzen kan dit al snel een lucratieve inkomstenstroom worden.

Maar moet er ook belasting op Airbnb huurinkomsten worden betaald, en zo ja: wat voor soort belasting? In dit artikel zet Geld In Stenen de antwoorden voor je op een rij.

“Belasting op Airbnb huurinkomsten” verder lezen